google

  kominy, wkłady kominowe, systemy kominowe

  Kursy walut 20.04.2018
  1 USD
  3.3881
  0.0188
  1 EUR
  4.1724
  0.0059
  1 CHF
  3.4827
  0.005
  1 GBP
  4.7660
  -0.011
  1 RUB
  0.0552
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży kominiarskiej - luty 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży kominiarskiej

  - luty 2017

   

  PN-EN ISO 16852:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-02-2017

  Przerywacze płomienia -- Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowania

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dla przerywaczy płomienia, które zapobiegają przenoszeniu się płomienia w obecności palnych mieszanin gazowo-powietrznych lub parowo-powietrznych. Ustalono jednolite zasady klasyfikacji, podstawowej konstrukcji i informacji dotyczących stosowania, z włączeniem oznakowania przerywaczy płomienia oraz określono metody badań służących weryfikacji wymagań bezpieczeństwa i wyznaczono bezpieczny zakres stosowania.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy ciśnień w przedziale od 80 kPa do 160 kPa i temperatur w przedziale od -20 °C do +150 °C.

  UWAGA 1 W przypadku przerywaczy płomienia o parametrach pracy wewnątrz tego zakresu lecz poza warunkami atmosferycznymi – patrz 7.4

  UWAGA 2 Przy projektowaniu i badaniu przerywaczy płomienia przeznaczonych do działania w warunkach innych niż określone wyżej, niniejsza Norma Międzynarodowa może być użyta jako przewodnik. Mimo to, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań odnoszących się zwłaszcza do zakładanych warunków stosowania. Jest to szczególnie ważne w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. W tych przypadkach może zachodzić konieczność zmodyfikowania mieszanin probierczych.

  UWAGA 3 W przypadku zastosowań morskich jest dodatkowa norma IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) IMO MSC/Circ. 677.

  Niniejsza norma nie ma zastosowania do:

  • zewnętrznych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, urządzeń kontrolno-pomiarowych, które mogłyby być wymagane w celu utrzymywania warunków pracy w ustalonym bezpiecznym zakresie;

  UWAGA 4 Zintegrowane urządzenia kontrolno-pomiarowe, takie jak zintegrowane czujniki temperatury i płomienia, jak również części, które, na przykład, w sposób zamierzony ulegają stopieniu (zawleczki zabezpieczające), spaleniu (osłony pogodowe) lub wygięciu (paski bimetaliczne), nie są objęte zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej.

  • przerywaczy płomienia stosowanych w przypadku wybuchowych mieszanin par i gazów, które mają tendencję do samorzutnego rozkładu (np. acetylen) lub które są niestabilne chemicznie;
  • przerywaczy płomienia stosowanych w przypadku disiarczku węgla ze względu na jego specyficzne właściwości;
  • przerywaczy płomienia przeznaczonych do stosowania w mieszaninach innych niż gaz-powietrze lub para-powietrze (np. wyższy stosunek tlen-azot, chlor jako utleniacz, itp.);
  • procedur badania przerywaczy płomienia stosowanych w przypadku silników wysokoprężnych wewnętrznego spalania;
  • zaworów szybkodziałających, systemów gaszących i innych systemów izolowania wybuchu.
    

  PN-EN 60079-29-1:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-02-2017

  Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60079-29 określono podstawowe wymagania dla budowy, badań i działania oraz opisuje metody badań przenośnych, transportowalnych i zabudowanych na stałe urządzeń przeznaczonych do wykrywania i pomiaru gazów palnych lub kondensacji par w powietrzu. Urządzenia lub ich części są przeznaczone do stosowania w atmosferach wybuchowych oraz kopalniach zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego (metanu).

  Niniejsza część ma zastosowanie do urządzeń wykrywających gaz palny o dużym stężeniu zgodnie z deklarowanym przez producenta zakresem pomiarowym, przeznaczonych do wykrywania, alarmowania lub uruchamiania innych funkcji których zdaniem jest ostrzeganie o potencjalnym zagrożeniu wybuchem, oraz w pewnych przypadkach inicjowania automatycznych lub manualnych funkcji ochronnych.

  Dla celów niniejszej normy określenie: „wykrywanie stężenia X % lub X % LFL” dotyczy urządzeń o maksymalnej wartości zakresu pomiarowego równej lub mniejszej niż X % lub X % LFL.

  Niniejsza norma dotyczy przyrządów – łącznie z przyrządami ze zintegrowanym systemem pobierania próbki gazowej – przeznaczonych do stosowania w komercyjnych, przemysłowych układach zabezpieczeń. Niniejsza norma nie dotyczy przyrządów stosowanych w pomieszczeniach mieszkalnych.

  Niniejsza norma nie dotyczy zewnętrznych systemów pobierania próbek ani przyrządów laboratoryjnych lub naukowych oraz przyrządów używanych tylko do kontroli procesów technologicznych. Nie dotyczy również monitorów przestrzeni z otwartą ścieżką (linią optyczną) które opisano w IEC 60079-29-4. Tylko urządzenia o bardzo krótkich otwartych ścieżkach, przeznaczone do stosowania tam gdzie występuje jednorodne stężenie na przestrzeni całej wolnej ścieżki zostały ujęte w zakresie niniejszej normy.

  W przypadku przyrządów stosowanych do wykrywania kilku gazów niniejsza norma dotyczy tylko wykrywania gazów lub par palnych.

  Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje wymagania ogólne normy IEC 60079-0. Tam gdzie wymaganie niniejszej normy koliduje z wymaganiem normy IEC 60079-0 wymaganie IEC 60079-29-1 ma pierwszeństwo.


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Kominy.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.