google

  kominy, wkłady kominowe, systemy kominowe

  Kursy walut 20.04.2018
  1 USD
  3.3881
  0.0188
  1 EUR
  4.1724
  0.0059
  1 CHF
  3.4827
  0.005
  1 GBP
  4.7660
  -0.011
  1 RUB
  0.0552
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży kominiarskiej - maj 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży kominiarskiej

  - maj 2017

   

  PN-EN 12101-2:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-05-2017

  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska stosuje się do urządzeń do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (NSHEV) działających jako części systemów grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (NSHEVS) udostępnianych na rynku. Niniejsza norma określa wymagania i podaje metody badań urządzeń do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła, które są przewidziane do zainstalowania w systemach grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynkach.


   

  PN-EN 16909:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-05-2017

  Powietrze atmosferyczne -- Pomiar węgla elementarnego (EC) i węgla organicznego (OC) osadzonego na filtrze

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do pomiaru węgla elementarnego (EC) i węgla organicznego (OC) zgodnie z wymagania dla wszystkich państw członków UE w zakresie pomiarów EC i OC w pyłach, obowiązujące od czerwca 2010 r. w miejscach ich występowania, zgodnie z Dyrektywą Rady 2008/50/EC dotyczącą jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy [1]. Niniejsza Norma Europejska opisuje procedury analityczne oznaczania EC i OC na filtrach z włókien kwarcowych w µg/cm2 z następnym przeliczeniem stężenia na µg/cm3. Pobieranie próbek na filtry wykonuje się według EN 12341:2014 dla PM2,5. Sposób pobierania próbek uwzględnia wielkość cząstek frakcji, zatrzymywanie średniolotnego materiału i zatrzymywanie na filtrze lub uwalnianie z niego, podczas pobierania próbki, lotnych związków organicznych. Taka sama metoda analizy może być stosowana też dla frakcji cząstek mniejszych niż PM2,5. Zaleca się uwzględnienie wszelkich możliwych dodatkowych działań powodujących powstawanie większych cząstek, np. piroliza lub wyższe stężenie węglanów. Zakres obejmuje środowisko wiejskie i miejskie. Metoda pomiarowa może być stosowana w innych typach środowisk, o ile zakres pomiarowy podany poniżej nie jest przekroczony. Stosowanie niniejszej normy we wszystkich typach środowisk umożliwia uwzględnienie dodatkowego narażenia ludzi na obszarach miejskich jak określono w celach dyrektywy rady i w celu uzyskania zgodności z europejskimi dążeniami. Zakres stężeń mierzalnych za pomocą proponowanej metody jest ograniczony przez korekcję optyczną i przyrząd zastosowany do analizy EC i OC. Niniejsza metoda została zwalidowana w zakresie od 0,2 µg CEC/cm2 i 1,8 µg COC/cm2 do 38 µg CEC/cm2 i 49 µg COC/cm2 w laboratorium oraz do 16 µg CEC/cm2 i 45 µg COC/cm2 w laboratoryjnych badaniach walidacyjnych i w terenowych badaniach walidacyjnych.


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Kominy.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.