google

  kominy, wkłady kominowe, systemy kominowe

  Kursy walut 21.08.2019
  1 USD
  3.9210
  -0.0198
  1 EUR
  4.3513
  -0.0143
  1 CHF
  4.0014
  -0.0213
  1 GBP
  4.7623
  -0.0031
  1 RUB
  0.0592
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wadliwy materiał na budowie: rękojmia i odpowiedzialności wykonawcy w świetle prawa

  A zatem możliwa jest sytuacja w której odpowiedzialność dekarza powstaje wówczas nawet w sytuacji braku jakichkolwiek błędów montażowych z jego strony, niemniej jednak ryzyko ujawnienia się wad fizycznych tkwiących w samych wyrobach będzie obciążało wykonawcę jako pracującego ze swoim materiałem, za którego właściwy dobór również ponosi odpowiedzialność.

  Analizując kwestie odpowiedzialności dekarza, należy brać pod uwagę odpowiedzialność osoby trzeciej – gwaranta, najczęściej producenta lub importera tych produktów, na które udzielono dobrowolnej gwarancji.

  Podsumowując – kiedy wykonawca nie podlega kodeksowej regulacji rękojmi?

  Wyjątek od surowej odpowiedzialności przedsiębiorcy za wady fizyczne dzieła występuje wtedy, gdy materiał – wyroby budowlane służące do wykonania dzieła – dostarcza sam klient. Przykładowo, gdy nieszczelność dachu powstała z przyczyny tkwiącej w wyrobie zakupionym bezpośrednio przez klienta, należy przeanalizować najpierw, czy owa nieszczelność wynika z dostarczonego materiału, czy raczej z wadliwej jakości prac. To dwie różne rzeczy i dekarz uwolni się od takiej odpowiedzialności, gdy wykaże, że wada tkwi w dostarczonym materiale, a nie ma związku z wykonanymi przez niego pracami. 

  Gdzie tkwią przysłowiowe pułapki?

  Przedsiębiorca sprzedający wyroby budowlane oraz trudniący się pracami dekarskimi odpowiada cywilnie na podstawie k.c. za należyte wykonanie umowy, w ramach tzw. odpowiedzialności kontraktowej, wynikającej z art. 471 i następnych KC. Oparta jest ona na zasadzie domniemanej winy kontrahenta, a zatem braku należytej staranności wykonawcy przy wykonywaniu umowy. Wykazując jej brak, strona umowy cywilnej może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę będącą następstwem nierzetelnej realizacji kontraktu.

  Inaczej jest w przypadku odpowiedzialności wynikającej z rękojmi lub gwarancji, która jest obiektywna, niezależna od winy, choćby nieumyślnej, przedsiębiorcy.  Wykonawca prac dekarskich nie może więc bronić się brakiem winy w razie zgłoszenia w piśmie reklamacyjnym konkretnych wad fizycznych tkwiących w zastosowanych wyrobach budowlanych bądź powstałych wskutek nieprawidłowego montażu. W sytuacji dostarczenia wadliwego towaru lub niefachowego wykonania usługi, rękojmia znacznie ułatwia poszkodowanym dochodzenie roszczeń, ponieważ kwestia winy przedsiębiorcy czy to wykonawcy czy to producenta w ogóle nie ma znaczenia.  Wówczas znaczenie ma tylko fakt ujawnienia się wady, tkwiącej w rzeczy sprzedanej, względnie w odebranym dziele, w czasie obowiązywania rękojmi (dwa lata od wydania wyrobu lub dzieła).

  Który artykuł KC opisuje zasadę odpowiedzialności wynikającej w rękojmi?

  Znowelizowany art. 556 KC, który formułuje zasadę odpowiedzialności wynikającej z rękojmi w sposób obiektywny: sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Ta sama regulacja odnosi się również do odpowiedzialności przyjmującego zamówienie w ramach umowy o dzieło. A zatem w chwili  wykrycia przez kupującego usterek, zwykle korzysta on w pierwszej kolejności z rękojmi bądź gwarancji, w ramach której kwestia winy czy wiedzy przedsiębiorcy o wadzie nie ma znaczenia.

  Dziękujemy za rozmowę!

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.