Artykuł Dodaj artykuł

Panele fotowoltaiczne, czyli jak energia słoneczna zamienia się w prąd

28-01-2019, 00:00

Panele fotowoltaiczne, czyli jak energia słoneczna zamienia się w prąd

Panele fotowoltaiczne wykorzystują energię słoneczną i przetwarzają ją na energię elektryczną. Każdy inwestor, decydujący się na zakup i montaż fotowoltaiki uniezależnia się od cen i dostaw prądu. Takie ekologiczne rozwiązanie generuje ogromne oszczędności, a przy tym nie zanieczyszcza środowiska. Panele fotowoltaiczne są bezobsługowe, a przez swoją prostą budowę, rzadko ulegają awarii.

Instalacje fotowoltaiczne z roku na rok zyskują na popularności, głównie przez rosnące ceny energii elektrycznej. Coraz bardziej opłaca się zainstalować panele fotowoltaiczne i czerpać prąd ze słońca, niż przepłacać za energię pochodzącą z sieci.

Działanie paneli fotowoltaicznych

Działanie paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne działają w bardzo prosty sposób. Promienie słoneczne padają na ogniwa fotowoltaiczne, wywołując przepływ przez obwód prądu stałego. Od intensywności promieniowania słonecznego zależy natężenie prądu, a napięcie od liczby podłączonych paneli. Im więcej paneli, tym większa moc instalacji.

Na jeden panel fotowoltaiczny składa się wiele ogniw fotowoltaicznych. Dzieje się tak dlatego, że pojedyncze ogniwo ma niewielką moc, dopiero łącząc ich wiele szeregowo, uzyskiwana jest zdecydowanie większa moc.

Fotowoltaika generuje największe oszczędności wtedy, gdy w całości pokrywa zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd. Profesjonalni doradcy na podstawie dotychczasowych rachunków za energię elektryczną oszacują, jaka moc paneli fotowoltaicznych będzie wystarczająca dla inwestora.

Oczywiście już nawet częściowe pokrycie zapotrzebowania na prąd wygeneruje spore oszczędności, które oscylować będą w okolicach nawet 95% rocznych kosztów.

Nadmiar wyprodukowanej latem energii elektrycznej zostaje odesłany do sieci i tam zmagazynowany. Inwestor może go odebrać w dowolnym momencie, kiedy tylko jego gospodarstwo domowe ma większe zapotrzebowanie na prąd. Ma to zazwyczaj miejsce późnią jesienią i zimą, kiedy dni są krótsze, a promieniowanie słoneczne jest znacznie słabsze.

Nie ma obaw, że sieć odmówi przyjęcia wyprodukowanej przez inwestora nadwyżki prądu. Zostało to uregulowane odpowiednią ustawą, która zobowiązuje dostawcę energii elektrycznej do zmagazynowania wyprodukowanego za pomocą fotowoltaiki prądu.

W związku z tym inwestor nie ponosi żadnych kosztów. Poniekąd za opłatę można uważać opust stosowany w sieci. Za każdą zmagazynowaną 1 kWh inwestor może bezpłatnie odebrać 0,8 kWh, w przypadku instalacji o mocy do 10 kWh. Panele fotowoltaiczne o większej efektywności działają na zasadzie opustów 1 do 0,7.

Więcej informacji na temat fotowoltaiki znajduje się tutaj.

Najważniejsze informacje na temat paneli fotowoltaicznych

Najważniejsze informacje na temat paneli fotowoltaicznych

Energia elektryczna jest uniwersalna i może zostać wykorzystana zarówno do zasilenia urządzeń w gospodarstwie domowym, jak i podgrzania wody użytkowej czy ogrzania budynku zimą.

Najważniejsze informacje o fotowoltaice:

  • ilość wyprodukowanego przez panele fotowoltaiczne prądu zależy od intensywności promieniowania słonecznego,
  • panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, natomiast urządzenia elektryczne zasilane są prądem przemiennym, dlatego też musi on zostać przetworzony przez falownik, zanim trafi do gniazdek,
  • dobór mocy instalacji fotowoltaicznej warto zostawić specjalistom, wówczas inwestor może mieć pewność, że wytworzony prąd w całości pokryje zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię,
  • inwestor, który chce całkowicie uniezależnić się od sieci i na własną rękę magazynować energię elektryczną może zaopatrzyć się w akumulatory, warto jednak pamiętać, że jest to bardzo drogie rozwiązanie, które sprawdza się jedynie w budynkach oddalonych od sieci, gdzie doprowadzenie prądu jest nieopłacalne lub z różnych przyczyn niemożliwe,
  • panele fotowoltaiczne nie muszą być montowane na dachu – mogą znajdować się w sporej odległości od budynku, np. na gruncie, ogrodzeniu, czy dachu budynku gospodarczego.

Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne

Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne

Fotowoltaika jest bardzo często mylona z kolektorami słonecznymi. Pomimo tego, że obie instalacje czerpią swoją moc z promieniowania słonecznego i są podobne wizualnie, pełnią zupełnie różne funkcje. Panele fotowoltaiczne wykorzystują energię słoneczną i przetwarzają ją na energię elektryczną. Natomiast kolektory słoneczne służą jedynie do ogrzania wody użytkowej.

Wytworzony w domowej elektrowni słonecznej prąd może zostać wykorzystany w dowolny sposób. Zazwyczaj zasila wszystkie urządzenia elektryczne. Może również służyć do ogrzania budynku zimą.

Zastosowania podgrzanej wody użytkowej są zdecydowanie bardziej okrojone. Bardzo często problemem staje się również nadmiar gorącej wody latem, kiedy promieniowanie słoneczne jest największe, a zapotrzebowanie na podgrzaną wodę mniejsze niż zimą.

Ilość uzyskanej energii, zarówno w przypadku paneli fotowoltaicznych, jak i kolektorów słonecznych, zależy przede wszystkim od intensywności promieniowania słonecznego oraz miejsca ich montażu.

Z kolei intensywność promieniowania słonecznego zależna jest od stopnia zachmurzenia, a także pory roku. Zimą, kiedy dni są zdecydowanie krótsze, a słońce schowane jest za chmurami, produktywność instalacji solarnych spada. Dlatego też, w przypadku fotowoltaiki, wyprodukowana latem nadwyżka prądu zostaje zmagazynowana, a wykorzystać ją można właśnie zimą. Niestety, nadwyżek gorącej wody nie sposób magazynować przez kilka miesięcy.

Spadek efektywności instalacji solarnych zimą nie oznacza, że nie sprawdzają się w naszych warunkach klimatycznych. W przypadku paneli fotowoltaicznych sytuacja jest prosta – zmagazynowany latem nadmiar wytworzonej energii elektrycznej może zostać odebrany przez inwestora zimą, kiedy zbyt małe promieniowanie słoneczne nie jest w stanie pokryć w całości zapotrzebowania na prąd gospodarstwa domowego. Nie generuje to żadnych dodatkowych kosztów, a inwestor w dalszym ciągu pozostaje niezależny od dostaw energii elektrycznej.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o zastosowanie kolektorów słonecznych. Zbyt małe i zbyt krótkie nasłonecznienie nie jest w stanie wystarczająco podgrzać wody użytkowej, dlatego konieczne jest zastosowanie na przykład grzałki, która podniesie jej temperaturę do pożądanej. Wbrew pozorom to również generuje oszczędności. Kocioł nie zużyje zbyt dużo paliwa do ogrzania częściowo podgrzanej wody.

Fotowoltaika wykorzystuje zarówno promieniowanie rozbite, jak i rozproszone, dzięki czemu pracuje przez cały rok, a dzięki możliwości magazynowania energii elektrycznej, spadek jej efektywności nie jest dla inwestora odczuwalny.

Wielkość instalacji solarnych ma znaczenie. Im większa powierzchnia, tym więcej pozyskanej energii. Jednak o ile zwiększanie ilości paneli fotowoltaicznych ma sens, ponieważ prąd można zmagazynować, tak w przypadku kolektorów słonecznych może okazać się to zbędnym wydatkiem. Pod uwagę należy wziąć koszty inwestycji, które wówczas drastycznie wzrastają oraz problemy, jakie latem może stworzyć nadmiar gorącej wody użytkowej. Jeżeli inwestor nie posiada basenu, w którym mógłby spożytkować podgrzaną wodę, bardzo szybko może okazać się, że wydatek ten był nietrafiony.

Jeśli chodzi o ustawienie instalacji solarnych względem stron świata – mają one bardzo podobne wymagania. Najbardziej optymalne jest zamontowanie ich na południowym dachu, gdzie nasłonecznienie jest najlepsze. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nawet niewielkie załamanie dachu, rzucające cień na instalacje może wpłynąć na jej efektywność oraz znacznie opóźnić zwrot z inwestycji. Dlatego też konieczne jest unikanie sąsiedztwa wysokich budynków, drzew oraz słupów wysokiego napięcia, które mogą zacieniać instalację.

Panele fotowoltaiczne – cena i rodzaje

Panele fotowoltaiczne – cena i rodzaje

Na przestrzeni ostatnich lat cena paneli fotowoltaicznych znacznie spadła, co w połączeniu ze stale rosnącymi kosztami energii elektrycznej przekłada się na spore oszczędności. Przez ostatnie siedem lat, średnie światowe ceny paneli zmniejszyły się o około 80%. Nic więc dziwnego, że fotowoltaika jest jedną z najchętniej wybieranych instalacji OZE. Szczególnie, że zwrot z inwestycji na chwilę obecną następuje po około 6-7 latach przy samodzielnym finansowaniu. W przypadku skorzystania z dostępnych dotacji, termin ten skraca się do około 5-6 lat. Sama żywotność paneli fotowoltaicznych, zależnie od producenta, wynosi od 25 do 35 lat.

Wydajność fotowoltaiki w dużej mierze zależy od rodzaju ogniw. Tańsze w zakupie, jednak mniej efektywne i o zmniejszonej żywotności są panele polikrystaliczne. Lepsze jakościowo i wydajniejsze, a przy tym droższe są panele monokrystaliczne.

Panele monokrystaliczne są obecnie uważane za najbardziej wydajne, ponieważ wykonuje się je z jednego kryształu, dzięki czemu ich struktura jest równo ukierunkowana, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w ich wysokiej jakości. Wiąże się to ze skomplikowanym procesem produkcji, co przekłada się na wyższe koszty. Ma to z kolei wpływ na żywotność systemu.

Panele polikrystaliczne są popularniejsze, tańsze i mniej skomplikowane w produkcji. Ich niewątpliwą zaletą są większe zdolności do wychwytywania promieniowania rozproszonego w porównaniu do modułów monokrystalicznych.

Panele fotowoltaiczne a program Czyste Powietrze

Panele fotowoltaiczne a program Czyste Powietrze

W związku ze zwiększeniem wykorzystania OZE (Odnawialne Źródła Energii) w naszym kraju, które zostało nam narzucone przez Unię Europejską, uruchomiono korzystny, ogólnopolski program dofinansowań. Ma on pomóc w sfinansowaniu wymiany pieca, poprawy termoizolacji budynków oraz zakupu i montażu rekuperacji oraz instalacji OZE, w tym fotowoltaiki i pompy ciepła.

Program Czyste Powietrze ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Warunkiem uzyskania dotacji na inne działania remontowe jest konieczność posiadania w budynku ekologicznego pieca. Jeżeli inwestor stara się o otrzymanie dofinansowania na przykład, na wymianę stolarki zewnętrznej, a korzysta ze starego typu kotła, który ma negatywny wpływ na środowisko, nie otrzyma dotacji, do czasu zmiany sposobu ogrzewania.

Wysokość dofinansowania jest zależna od dochodów rodziny. Im niższe dochody na członka rodziny tym wyższa dotacja – nawet do 90% kosztów.

Więcej informacji na temat programu Czyste Powietrze znajduje się tutaj.

Podsumowanie

Panele fotowoltaiczne są korzystnym rozwiązaniem, szczególnie dla osób, które chcą uniezależnić się od dostaw i cen prądu. Instalacja zaczyna zwracać się inwestorowi od razu po jej uruchomieniu, co przy obecnych kosztach zakupu fotowoltaiki i cenach prądu może potrwać najwyżej 7 lat.