Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży kominiarskiej - lipiec 2019

08-08-2019, 02:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży kominiarskiej

- lipiec 2019

 

PN-EN 1859+A1:2013-09 - wersja polska

Data publikacji: 09-07-2019

Kominy -- Kominy metalowe -- Metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metody badań metalowych wyrobów kominowych.

 

PN-EN 13384-1+A1:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 31-07-2019

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym jednym urządzeniem grzewczym

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy metody obliczeń dynamicznych właściwości cieplnych i przepływowych dla kominów obsługujących jedno urządzenie do spalania.

Metody przedstawione w części niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do kominów pracujących w podciśnieniu lub w nadciśnieniu w warunkach działania spalin mokrych lub suchych. Odnosi się ona do kominów z urządzeniami do spalania używającymi różnych paliw pod warunkiem znajomości właściwości spalin niezbędnych do wykonania obliczeń.

Metody przedstawione w części niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do kominów z jednym przyłączem, do którego jest podłączone jedno palenisko.

Metody przedstawione w części 2 niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do kominów z wieloma przyłączami oraz jednym przyłączem do którego jest podłączonych wiele urządzeń.

Część 3 podaje metody służące do opracowania wykresów i tabel dla kominów obsługujących jedno urządzenie do spalania.

 

PN-EN 13384-2+A1:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 31-07-2019

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma urządzeniami grzewczymi

Zakres

Niniejsza część normy EN 13384 określa metody obliczeń właściwości cieplnych i przepływowych kominów obsługujących więcej niż jedno urządzenie do spalania.

Niniejsza część normy EN 13384 obejmuje dwa następujące przypadki:

a) w przypadku kiedy przewód kominowy jest podłączony do więcej niż jednego urządzenia lub kilku urządzeń w układzie z wieloma wlotami,
lub
b) w przypadku kiedy przewód kominowy jest podłączony do więcej niż jednego urządzenia w układzie kaskadowym.

Przypadek układu kaskadowego z wieloma podłączeniami opisany jest przypadkiem a).

Niniejsza część normy EN 13384 dotyczy kominów pracujących w podciśnieniu (lub gdy w podłączonym przewodzie kominowym może występować nadciśnienie) oraz kominów działających w warunkach nadciśnienia, a także kominów które obsługują urządzenia do spalania dla paliw płynnych, gazowych i stałych.

Niniejsza część normy EN 13384 nie ma zastosowania do:

— kominów o różnym oporze cieplnym lub różnych przekrojach poprzecznych w różnych elementach komina. Niniejsza część normy nie ma zastosowania do obliczania bilansu energii;
— kominów z otwartymi paleniskami np. kominów otwartych kominków lub wlotów kominów, które zasadniczo mają na celu otwarcie przewodu do pomieszczeń;
— kominów obsługujących różne rodzaje urządzeń do spalania z ciągiem naturalnym, wspomaganym wentylatorem, ciągu wymuszonym lub z silnikiem spalinowym. Paleniska z ciągiem wspomaganym wentylatorem z kanałem wyciągowym pomiędzy wentylatorem a kominem są traktowane jako urządzenia z ciągiem naturalnym;
— kominów z wieloma wlotami z więcej niż 5 kondygnacji (nie ma zastosowania do bilansowania przewodów kominowych);
— kominów obsługujących urządzenia do spalania z dopływem powietrza poprzez otwory wentylacyjne lub kanały powietrzne, które nie są zainstalowane w tej samej strefie ciśnieniowej dopływu powietrza (np. w tej samej części budynku).

W przypadku kominów pracujących w nadciśnieniu niniejsza część normy ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy jakiekolwiek nie działające urządzenie do spalania może być właściwie zamknięte, aby uniemożliwić zwrotny przepływ spalin.

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Kominy.biz
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły