Oferta pracy

Stanowisko ds. kontroli

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2021-08-04 | ID oferty: 938137

Jeśli spełniasz poniższe niezbędne wymagania: 

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu zamówień zamówień publicznych lub minimum 5 -letnie doświadczenie pracy zwiazanej ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych lub minumum 5- letnie doświadczenie w kontroli postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 • minimum 5 lat stażu pracy

Twoim atutem są:

 • wykształcenie wyższe (prawo, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka społeczna, ubezpieczenia społeczne, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie kadrami, prawo pracy, administracja, zamówienia publiczne, kontroling, finanse publiczne, audyt wewnętrzny, audyt śledczy, zarządzanie ryzykiem )
 • studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna, audyt, kontroling, audyt bezpieczeństwa, prawo pracy, prawo finansowe, inwestycje, kontrola finansowa, finanse publiczne, zamówienia publiczne, administracja)

 Posiadasz dodatkowe umiejętności:

 • umiejętność obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook)
 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • komunikacja
 • współpraca
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój
 • negocjowanie i wywieranie wpływu
 • podejmowanie decyzji
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • rozwiązywanie problemów

 

Na stanowisku ds. kontroli możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • przeprowadzanie w Zakładzie kontroli instytucjonalnej oraz postępowań wyjaśniających,
 • weryfikację prawidłowości dokumentacji sporządzanej przez Centra Kontroli Wewnętrznej w ramach realizowanych kontroli i postępowań wyjaśniających,
 • kierowanie zespołami kontrolującymi złożonymi z pracowników Departamentu i CKW lub innych komórek organizacyjnych Zakładu,
 • analizę i opracowywanie wyników przeprowadzonych kontroli oraz sporządzanie bieżących informacji w tym zakresie,
 • przygotowywanie propozycji tematów do rocznego planu kontroli Zakładu,
 • opracowywanie programów kontroli.

Prześlij następujące dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • skany świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • skany dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodwe

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 20 sierpnia 2021 roku

Co jeszcze trzeba wiedzieć:

 • umowa na czas zastępstwa
 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line)
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne        
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane              

U nas zyskasz:

 • stabilne zatrudnienie
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system nagród
 • bogaty pakiet benefitów
 • szansę budowania własnych kompetencji i współpracy zespołowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:
 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym ZUS,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • konieczność wykonywania pracy poza biurem,
 • konieczność odbywania podróży służbowych,
 • praca ma charakter terenowy,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zuspl) w zakładce "Praca w ZUS".

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: