Oferta pracy

inspektor

Zamość, lubelskie, Polska Dodano: 2021-08-04 | ID oferty: 938224


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw księgowości Zespół do spraw finansowo - księgowych

22-400 Zamość Ul. Sienkiewicza 24

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonuje i rozlicza dochody budżetowe i środki trwałe w programie PROBIT
 • Zajmuje się całokształtem prac związanych z rozliczaniem i sprawozdawczością wydatków związanych z chorobami zakaźnymi
 • Sprawdza i rozlicza dokumentację z tytułu zawartych umów zleceń
 • Wydaje i rozlicza mandaty wystawiane przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
 • Pełni zastępstwo w wykonywaniu zleceń płatniczych w programie NBP


Warunki pracy

Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, poruszanie się po budynku bez windy, podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i odpowiednio dostosowanych toalet,Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Składane dokumenty / list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia/ winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Proszę nie dołączać dokumentów spoza ww listy dokumentów wymaganych. Innych informacji można uzyskać pod nr. telefonu (84) 616 92 84Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne o kierunku rachunkowość

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w jednostce budżetowej na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o finnasach publicznych oraz ustawy o rachunkowości a także pozostałych przepisów dotyczących jednostek budżetowych
 • Umiejętność obsługi komputera i posługiwania się programami: PROBIT, NBP, biegła obsługa arkusza Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-14
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Sienkiewicza 24
22-400 Zamość
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Zamość lubelskie

Dane kontaktowe: