Oferta pracy

inspektor

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2021-08-04 | ID oferty: 938225


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ewidencji majątku w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

00-139 Warszawa ul. Elektoralna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi szczegółową ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych i pozostałych środków trwałych według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym prowadzi ewidencję księgową w tym zakresie
 • nalicza umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz prowadzi ewidencję księgową i sporządza sprawozdania statystyczne z zakresu ewidencji majątku
 • prowadzi indywidualne kartoteki wyposażenia pracowników Urzędu
 • kontroluje pod względem formalnym i rachunkowym dowody obrotu składnikami majątkowymi stanowiącymi podstawę przychodu, ewidencjonuje przesunięcia między miejscami użytkowania i rozchodu składników majątkowych
 • nadaje numery inwentarzowe, przekazuje do odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu dokumenty przyjęcia środka trwałego – symbol OT z nadanym numerem inwentarzowym i wydruki składników majątku
 • uzgadnia comiesięcznie dokonane zapisy w systemie ewidencji majątku z zapisami na kontach syntetycznych Księgi Głównej
 • uczestniczy w pracach inwentaryzacyjnych, uzgadnia i wyjaśnia różnice inwentaryzacyjne i dokonuje ich wyceny oraz sporządza wykazy niedoborów i nadwyżek


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem:


https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/wzory-dokumentow/1291,Wzory-dokumentow.htmlWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie Klasyfikacji Środków Trwałych
 • umiejętność naliczenia amortyzacji i umorzenia
 • umiejętność sporządzania sprawozdań w zakresie ewidencji składników majątku
 • umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy Prawo o miarach
 • umiejętność obsługi programu QUORUM


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-18
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: