Artykuł Dodaj artykuł

List Rzecznika MŚP do Prezydenta RP z deklaracją wsparcia dla inicjatywy zwolnienia z ZUS przedsiębiorców

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował list do Prezydenta Andrzeja Dudy z deklaracją wsparcia dla inicjatywy zwolnienia z ZUS przedsiębiorców.

Warszawa, 10 kwietnia 2020 r.

 

Szanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

 

Szanowny Panie Prezydencie,

z ogromną nadzieją przyjęliśmy apel Pana Prezydenta do Premiera Mateusza Morawieckiego o zwolnienie z ZUS na trzy miesiące wszystkich przedsiębiorców bez względu na osiągany przez nich przychód. Dziękujemy za tę inicjatywę i deklarujemy pełne wsparcie całego środowiska MŚP dla Pańskich działań w tym zakresie.

Jako Rzecznik MŚP, w specjalnym liście do Prezesa Rady Ministrów – przesłanym także Panu Prezydentowi do wiadomości – argumentowałem, że wprowadzenie limitu przychodowego na poziomie 300 % średniej krajowej, tj.  około 15 600 zł, dyskryminuje wielu przedsiębiorców, szczególnie takich, którzy osiągają wysoki przychód przy niewielkim dochodzie. Także wyłączenie z pomocy bądź jej pomniejszenie dla zatrudniających więcej niż 9 osób rozczarowało nasze środowisko. Jedynym sprawiedliwym, szybkim  i skutecznym narzędziem wsparcia, bo pozbawionym biurokracji, jest zwolnienie z ZUS – płaconego przez przedsiębiorcę za samego siebie – wszystkich  bez wyjątku, tak jak zrobił już wcześniej Rząd w przypadku KRUS dla rolników - także na apel Pana Prezydenta.

Do wniosku Rzecznika o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą, dołączyliśmy wówczas 551 deklaracji poparcia, w tym 114 od organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Tyle deklaracji udało się zebrać w ciągu jednego dnia, co najlepiej świadczy o masowym poparciu środowiska przedsiębiorców dla tej inicjatywy.

Zwolnienie z opłat na ubezpieczenie społeczne przez 3 miesiące wszystkich  pracujących na własny rachunek, zarówno rolników jak i przedsiębiorców,  będzie wyrazem troski o wszystkich Polaków, a jednocześnie uprości i przyspieszy udzielanie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, reprezentowani w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP przez ponad 200 organizacji, przyjęli wezwanie Pana Prezydenta o objęcie ich taką ulgą w ZUS z ogromnym zadowoleniem i nadzieją, że stanowisko Głowy Państwa będzie dla Rządu wskazówką pożądanej korekty w przepisach antykryzysowych.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

List Rzecznika MŚP do Prezydenta RP z deklaracją wsparcia dla inicjatywy zwolnienia z ZUS przedsiębiorców
List Rzecznika MŚP do Prezydenta RP z deklaracją wsparcia dla inicjatywy zwolnienia z ZUS przedsiębiorców

 

Podobne artykuły