Przetargi

2020-01-22 Całoroczna i całodobowa obsługa kotłowni centralnej na biomasę na terenie Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5
2020-01-21 Przebudowa źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwałowicach przy ul. 1-go Maja 51, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj".
2019-12-18 usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii: systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu; kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracyjnym Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu; węzła cieplnego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu; detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3, 6 i 15.
2019-12-13 Świadczenie usługi ochrony mienia oraz obsługi kotłowni c.o. Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach
2019-12-12 Usługi w 2020 roku z zakresu:-obsługi instalacji grzewczej c. o.-portierskie-ochrony obiektu-drobne prace gospodarcze: naprawcze, konserwacyjne w biurowcu Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i mieszkaniu gościnnym w Łączkach 7,utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych, utrzymanie terenów zielonychprzy budynku biurowym Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8 i osadzie dwurodzinnej w Łączkach 7
2019-12-09 Konserwacja i serwis kotłowni zlokalizowanych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi
2019-12-09 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. i c.w., węzłów cieplnych i wszystkich instalacji oraz przyłączy na potrzeby tych węzłów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul. Jaracza 17; Poniatowskiego 12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24; Szkolna 6
2019-11-29 Serwis eksploatacyjny i konserwację kotłowni gazowych w latach 2020-2022 w budynkach wyposażonych w kotłownie gazowe stanowiących własność Gminy Białystok będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego.

Partnerzy

###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
Targi Lublin S.A.
###
infoPraca.pl
###
Bank Danych o Inżynierach
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
Grupa MTP