PPH WADEX SA MORA POLSKA Sp. z o.o.	POUJOULAT Sp. z o.o.

Przetargi

2019-11-19 USŁUGA KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ KOTŁOWNI LOKALNYCH I WĘZŁÓW CIEPLNYCH
2019-11-19 Świadczenie usług w zakresie eksploatacji zleconej systemów cieplnych od źródła ciepła do grzejników włącznie wraz z zakupem i dostawą opału w niezbędnej ilości do kotłowni – Sekcja Obsługi Infrastruktury – Gdynia Grabówek (budynki nr 6 i 2 w kompleksie 4635 Nowy Dwór Wejherowski
2019-11-14 wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 31 grudnia 2022
2019-11-07 SVA/G/4620-32/2019: Odprowadzenie spalin z agregatu prądotwórczego. (Roboty budowlane wynikające z ekspertyzy i programu naprawczego, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania hangaru. Zadanie inwestycyjne nr 11824. Zadanie powiązane z zadaniami nr 11229 i 11678). Latkowo, k/Inowrocławia.
2019-11-07 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie
2019-11-06 Wymiana podziemnej sieci ciepłowniczej i rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji na terenie KSP przy ul. Karolkowej 46
2019-10-29 Wymiana i legalizacja urządzeń pomiarowych wodomierzy i ciepłomierzy zamontowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Wrocław sp. z o.o., zlokalizowanych we Wrocławiu
2019-10-16 wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 30 listopada 2022

Partnerzy

###
Bank Danych o Inżynierach
###
Portal Rynku Pracy HRK.PL
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
JOBS.PL
###
Agencja Informacyjno-Reklamowa ''PROMOCJA'' s.c.
###
Center for Business Education
###
Warmia-Mazury EXPO
###
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.