Artykuł Dodaj artykuł

Czy mój dom tworzy smog?

W okresie zimowym większość domów jednorodzinnych jest ogrzewana różnymi rodzajami paliw. Niestety nie wszystkie są dobre dla środowiska – emitują one wówczas trujące , o nieprzyjemnym zapachu spaliny. 

W okresie zimowym większość domów jednorodzinnych jest ogrzewana różnymi rodzajami paliw. Niestety nie wszystkie są dobre dla środowiska – emitują one wówczas trujące , o nieprzyjemnym zapachu spaliny.

Czy mój dom tworzy smog? JAWAR

Przyczyniają się tym samym do powstawania smogu, czyli unoszącej się "chmury" zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Częstą przyczyną emisji trujących spalin jest używanie złej jakości paliwa i starych kotłów, czyli stosowanie złej technologii spalania, głównie w kotłach zasypowych ze spalaniem od dołu.  Czy zatem odpowiedni dobór komina i montaż właściwej instalacji w domu ograniczy lub całkowicie wyeliminuje produkcję smogu?

Badania GIOŚ

Najnowsze badania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że główną przyczyną emisji trujących spalin do atmosfery są gospodarstwa domowe. Według GIOŚ w 2015 roku powietrze w Polsce uległo nieznacznej poprawie, zawdzięczając to głównie pogodzie. Aktualne wyniki raportu nie zaskakują – powietrze w Polsce, mimo, że najgorsze w Europie nie ulega poprawie. 

Właściwe dopasowanie urządzenia grzewczego do komina

Po nieustannych zawiadomieniach GIOŚu, coraz więcej osób przekonuje się, że konieczna jest wymiana kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze. Co jednak w przypadku, gdy nowoczesny kocioł podłączymy do komina np. zza małą średnicą?  Spaliny nie będą mieściły się w kominie, będą wydobywały się wszystkimi możliwymi nieszczelnościami, a automatyka kotła wyłączy urządzenie. Kocioł nie będzie mógł pracować.

Urządzenie grzewcze podłączone do komina przewymiarowanego na pierwszy rzut oka będzie pracowało bez zastrzeżeń. Jednak po pewnym czasie, w pierwszej kolejności zauważymy, że z dolnej części komina zaczyna wypływać czarna, o nieprzyjemnym zapachu substancja. Dlaczego?  Dlatego, że komin jest za duży, a spaliny  wychładzają się i powstaje punkt rosy. Ciecz skroplona to agresywny kondensat o odczynie kwaśnym, który destrukcyjnie wpływa na żywotność komina i jego pracę. Powstają przebarwienia na zewnątrz komina, którym towarzyszy nieprzyjemny zapach. Oczywiście są wkłady kominowe i kominy odporne na działanie kondensatu, ale duża jego ilość zawsze wpłynie negatywnie na odprowadzanie spalin.

W przewymiarowanym kominie spaliny nie mają dostatecznej prędkości, aby mogły się kierować pionowo w górę, a przy niekorzystnych warunkach ciśnieniowych możemy zauważyć jak „leniwie” wydostają się z komina i spływają po dachu na ziemie. Jeśli dołożymy do tego kocioł zasypowy opalany np. miałem węglowym to wystarczy, aby taki jeden dom zatruł całą okolice. – Idealny obraz wydobywającego się dymu z komina to taki jak w kolorowych książeczkach dla dzieci. Siwy, prawie biały dym unoszący się pionowo do góry.  Aby takie bajkowe obrazy oglądać, należy pamiętać o doprowadzeniu do kotłowni powietrza, które jest niezbędne do prawidłowego procesu spalania - mówi Dariusz Pilitowski, dyrektor ds. rozwoju w firmie Jawar.

Odpowiedni dostęp powietrza do komina

Czy mój dom tworzy smog? JAWARPrzy niedoborze powietrza do spalania paliwo nie spala się do końca, część substancji spalanej nie utleni się, lecz pozostanie w postaci sadzy, dymu czy popiołu. Zdarza się to przy niedostatecznym dostępie tlenu do spalanej substancji (brak nawiewu świeżego powietrza). Te zanieczyszczenia dostają się do atmosfery i stają się częścią smogu. Gorsze zjawisko może powstać w kotłowni. Z braku dostatecznej ilości powietrza (tlenu) do spalania może powstać śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla, zwany cichym zabójcą - czadem. – Przykładem nowoczesnego systemu kominowego jest Jawar NORD, który nie tylko odprowadza spaliny, ale również doprowadza odpowiednią ilość powietrza do kominków i kotłów na paliwa stałe – mówi Paweł Jarzyński, prezes zarządu Jawar. - To także pierwszy system kominowy na polskim rynku, który jest przystosowany do pracy z najnowocześniejszymi kominkami - dodaje.

Czy większy komin można rzadziej czyścić?

Ta teoria to idealny przepis na pożar. Nagromadzona duża ilość sadzy, w przypadku zapłonu będzie się palić wiele godzin, a temperatury temu towarzyszące mogą osiągnąć nawet 1200°C. Nie ma kominów odpornych na wielogodzinny pożar sadzy. W krajach skandynawskich kominy muszą mieć odporność ogniową 60 minut ze względu na duże odległości  i warunki drogowe. Natomiast w Polsce kominy bada się 30 minut na pożar sadzy, po tym czasie ogień może się rozprzestrzenić. Zatem należy pamiętać o regularnym czyszczeniu komina przynajmniej raz w roku, a w przypadku komina na paliwa stałe 4 razy w sezonie.

– Jesteśmy zaangażowani w pionierski projekt badawczy w zakresie czystości powietrza, wraz z naszymi partnerami z Norwegii i Korporacją Kominiarzy Polskich.  Prowadzone badania mają odpowiedzieć na pytania, jaki jest stopień zwiększenia emisji pyłów do atmosfery przy zastosowaniu nieprawidłowego przewodu kominowego, a także jakie środki zastosować, aby tę emisję zminimalizować. - dodaje Paweł Jarzyński.

Temat SMOG-u jest bardzo poważny i należy się włączyć aktywnie w ograniczenie jego powstawania. Warto zatem spojrzeć w inny sposób na budowę swojego domu, tak aby był on przyjazny dla ludzi i otoczenia. Zarówno urządzenia grzewcze, jak i systemy kominowe, które będą trafiały na rynek w najbliższych latach, będą z pewnością coraz bardziej przyjazne środowisku. Jest to konieczność i wymóg XXI wieku.

 

Artykuł został dodany przez firmę